İSG Politikası

   Otomotiv sektörüne sac parça şekillendirme hizmeti veren TEKKALIP LTD. ŞTİ. olarak biz; tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği üzerinde oluşabilecek riskleri azaltarak önlemek için sürekli iyileştirme prensibi doğrultusunda,
1) Yürürlükteki "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" kanunlarına, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı, müşterilerimizin "İş Sağlığı ve Güvenliği" ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,
2) İş Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde düzeltici / önleyici tedbirlerin alınması ve koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanmasını,
3) "İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansının sürekli iyileştirmesine yönelik çalışmalar yapacağımızı,
4) Çalışanların "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" bilincinin geliştirilmesi için eğitimler düzenleyip, müşterilerimizi, taşeronlarımızı, tedarikçilerimizi ve misafirlerimizi bilgilendireceğimizi,
5) İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak uygun çalışma ortamı sağlayacağımızı,
6) TEKKALIP "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" politikasını yazılı doküman haline getirerek, sürekliliğini sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

  • 6331 Sayılı İSG Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler uyarınca çalışmalarımız sürdürülmektedir.