Planlama

* Müşteri siparişleri planlama sürecinde ERP sistemi ile yürütülmektedir.
* Müşteri portalları kullanılarak müşteri ile aynı dilin konuşulması sağlanmaktadır.